2017 yılında, Out of the Ark Music’ten Profesör Susan Hallam ve Milton Keynes ve Sheffield Müzik merkezleriyle işbirliği içinde 24 ilkokulla çalıştı. Projenin amacı, şarkı söylemeyi okul müfredatına tam olarak entegre etmenin, rahat hisetme, sosyal içerme, öğrenci ve öğretmenlerin kendine güvenmesinin yanı sıra genel ve müzik müfredatlarındaki akademik kazanım da dahil olmak üzere bir dizi konuda olabilecek etkilerini ölçmekti.

Çalışmaya 24 okulda 300 öğretmen ve 8.632 çocuk katıldı. Ark’ın tüm şarkı kataloğu ve ilgili tüm kaynakları ücretsiz ve sınırsız kullanma açıldı ve tüm çalışanlarına basit bir eğitim verildi. Dönem boyunca, 1300’den fazla şarkı içeren 160 üründen 15 bin dakika şarkı söylendi.

Proje raporuna göre; çocukların fonetikte, dinleme becerileri, akıcı okuma ve mekânsal becerilerinde % 10 oranında artış gerçekleşti. Okullar matematik performansında  % 11,3 gelişme kaydetti. Ayrıca çocukların güven duygusunda, özgüveninde ve diğer insanlarla iyi ilişkiler kurmasında  % 10 artış oldu.

Araştırmanın tamamını buradan okuyabilirsiniz. (İngilizce)

kaynak