Galeri ARK, 6 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında Zeliha Akçaoğlu’nun “Ağaçlar” adlı resim sergisine ev sahipliği yapacak. 6 Şubat Perşembe – 17:30’da açılışı gerçekleşecek olan sergiyi, Akçaoğlu şu cümlelerle anlatıyor;

              *“Resimlerim, renkler, lekeler ve katmanlar içinde yitirmekte olduğumuz ”İnsan ve Doğa” ilişkisi üzerine bir serüven. Resim yüzeyinin iki boyutlu düzlemi üzerinde boya katmanları ile dolaşırken bir yandan da yaşadığım dünyanın bendeki etkilerini imgeleştiriyorum. Barış Acar’ın sözleri ile ‘Resimlerinde katmanları resmederken boyanın farklı yüzeyleri arasında dolandığı gibi imgenin de farklı boyutları arasında bir yolculuğa çıkmıştır. Katmanlaşma dünyanın derinliklerinden şimdiye uzanan jeolojik bir tabakalanma, buna bağlı tarihsel bir okuma olacağı gibi, otobüs camında iç ve dışın, görüntü ve yansımanın üst üste binen an içindeki varoluşu da olabilir.’”

              Kentten ve kırsaldan oluşturduğum imgelerde özlem dikkat çekicidir. Doğaya ve insana özlem, geçmişte yaşanmış zamanla, yaşanması istenmiş zaman, yani özlenen zaman ve onun bellekte tekrar hatırlanması. Geçmiş ve gelecek bir birini iter. Geçmiş ve geleceğin bir birini ittiği nokta “AN” çalışmalarımın çıkış noktası. Geçmiş, şimdi ve gelecek üçlüsünün üst üste yerleşimi üzerine kurduğum geçirgen görüntülerin meydana getirdiği “Kıpırtı” işlerimin temelidir.

              Renk yüzeylerinin oluşturduğu katmanlar birbirlerini yok saymaz. Tam tersi bir birinden geçerek kendi öznel oluşlarını, işbirliğine sokar. Soyut ve somut haldeki biçimlerle oluşan bulanık görüntüler, bütününde izleyicinin birikimine dayılı tamamlamalara olanak vererek resimde netliğin elde edilmesini sağlamak ister.

*(Tasarım Merkezi Dergisi, 02 sayı, Ocak 2007 )