Birçok insan ve belediye, kış mevsimde sokakları ve kaldırımları buzlanmadan korumak için yolları tuzluyor. Ne yazık ki, yol tuzu ciddi çevresel ve su kirliliği riskleri oluşturur. Sadece bir çay kaşığı yol tuzu, 5 galonluk suyu kirletmek için yeterlidir ve bu kirliliği tersine çevirmek oldukça pahalıdır. Ayrıca, bu tuzlar yeraltı suyuna sızarak ve tatlı su haliçlerine aktığında akarken insanların, evcil hayvanların, vahşi yaşamın, su organizmalarının, bitki örtüsünün, toprağın ve altyapının sağlığı ciddi şekilde etkilenir.

Karayolu tuzu kullanımında daha iyi yöntemler araştıran İzaak Walton League’in Winter Salt Watch programı geçen kış, 17 eyalette (ABD) gönüllülere 500 klorür test kiti verdi. Testler, sekiz büyük metropol bölgesini çevreleyen su yollarında sürekli olarak yüksek seviyelerde klorür iyonlarını işaret etti ve bu da yol tuzlarının aşırı kötüye kullanıldığını göstergesiydi. Bu yıl aynı kuruluş, 200’den fazla yeni gönüllüye toplu klorür test kitleri gönderdi.

Yol tuzları esas olarak sodyum klorür, ferrosiyanür (topaklanma önleyici bir madde) ve alüminyum, kadmiyum, kalsiyum, krom, bakır, demir, magnezyum, manganez, nikel, fosfor, potasyum ve çinko gibi yabancı maddelerden oluşur. Bu bileşenlerin tümü sudaki kirletici maddelerdir ve tuzluluk seviyelerini yükseltirler.

Peki riskler neler? Örneğin sodyum klorür, sodyum (Na +) ve klorür (Cl-) iyonlarına ayrılır. İçme suyundaki sodyum yüksek tansiyon hastaları için sağlıksızdır; bu, EPA’nın halka açık su kaynaklarındaki sodyum seviyesinin üstündedir.

fotoğraf: eddie walker

inhabitat.com