Aurel Paduraru Rumen bir fotoğrafçı ve gezgin.. Geçen yıl eşi ve beş yaşındaki oğluyla birlikte İngiltere’ye taşınmaya karar verdi. Yaşamlarında yeni bir şeye, yeni bir mücadeleye ve yeni bir başlangıça ihtiyaçları olduğunu düşünüyorlar ve bu yüzden kırsal alanda küçük ve güzel bir kasaba buldular.

Hava durumunu, yerel gelenekleri ve çok iyi bilinen İngilizce nezaketini anlamak için yaklaşık iki aya ihtiyaçları vardı. Yeni yerel ifadeler öğrenirken eğlendiler. Boş günlerini ve hafta sonlarını her zaman yeşil görünen ve neredeyse her gün yağmurlu ülkeyi keşfetmek için kullandılar. Tüm bu güzellikleri keşfederken ortaya çıkan fotoğraflar ise büyüleyici.

Family Of Romanian Photographer Moved To A Small Town In The UK And He Started Discovering The Beauty Of This Country
Family Of Romanian Photographer Moved To A Small Town In The UK And He Started Discovering The Beauty Of This Country
Family Of Romanian Photographer Moved To A Small Town In The UK And He Started Discovering The Beauty Of This Country
Family Of Romanian Photographer Moved To A Small Town In The UK And He Started Discovering The Beauty Of This Country
Family Of Romanian Photographer Moved To A Small Town In The UK And He Started Discovering The Beauty Of This Country
Family Of Romanian Photographer Moved To A Small Town In The UK And He Started Discovering The Beauty Of This Country
Family Of Romanian Photographer Moved To A Small Town In The UK And He Started Discovering The Beauty Of This Country
Family Of Romanian Photographer Moved To A Small Town In The UK And He Started Discovering The Beauty Of This Country
Family Of Romanian Photographer Moved To A Small Town In The UK And He Started Discovering The Beauty Of This Country
Family Of Romanian Photographer Moved To A Small Town In The UK And He Started Discovering The Beauty Of This Country
Family Of Romanian Photographer Moved To A Small Town In The UK And He Started Discovering The Beauty Of This Country
Family Of Romanian Photographer Moved To A Small Town In The UK And He Started Discovering The Beauty Of This Country
Family Of Romanian Photographer Moved To A Small Town In The UK And He Started Discovering The Beauty Of This Country
Family Of Romanian Photographer Moved To A Small Town In The UK And He Started Discovering The Beauty Of This Country
Family Of Romanian Photographer Moved To A Small Town In The UK And He Started Discovering The Beauty Of This Country
Family Of Romanian Photographer Moved To A Small Town In The UK And He Started Discovering The Beauty Of This Country
Family Of Romanian Photographer Moved To A Small Town In The UK And He Started Discovering The Beauty Of This Country
Family Of Romanian Photographer Moved To A Small Town In The UK And He Started Discovering The Beauty Of This Country

Aurel PaduraruInstagramFacebook / boredpanda