Müzik tercihinize bakarak kişiliğinizi ve politik görüşlerinizi tahmin etmek gerçekten mümkün mü? Görülen o ki bu yapılabilir.

Adrian North ve Curtin Üniversitesi’nden ekibi tarafından yapılan yeni bir çalışma sizin “dinlediğiniz şey” olduğu sonucuna vardı. North, yakın zamanda Psycology of Music’te yayınlanan bir makalede müzikal zevkle kişilik özellikleri ve politik yönelim arasında bir bağlantı olduğunu bildirdi.

Araştırmada 17-55 yaşları arasında 157 Avustralyalı öğrencinin katılımıyla yapıldı. Araştırmacılar, deneklerin müzik zevkleri, kişilik ve politik yönelim hakkında istatistikler topladılar.

Çalışmada müzikal tercih ile kişilik arasında anlamlı bir ilişki bulundu. Kişilik özelliklerinden ziyade bu özelliklerin boyutlarının bir kişinin müzikal tercihini ve müzik zevkini tahmin edibilir kıldığı sonucuna ulaşıldı.. Çalışma Big Five modeline dayanıyordu.

-Deneyime açıklık (yaratıcı / meraklı ve tutarlı / temkinli)
-Vicdanlılık (verimli / organize ve uyumlu / dikkatsiz)
-Dışadönüklük (açık yürekli / enerjik vs. münvezi / çekingen)
-Kabul edilebilirlik (arkadaş canlısı / merhametli ve mücadeleci / bağımsız)
-Nevrotiklik (hassas / sinirli / güvenilir / kendine güvenen)

Siyasi yönelimleri söz konusu olduğunda, punk, rock, metal ve indie, caz, blues ve klasik gibi türleri tercih eden denekler genellikle siyasi yelpazenin özgürlükçü tarafında duruyorlar ve toplumsal değişim ve eşitliği savunma eğilimindeler.

Bir kişi rap, hip-hop, reggae ve R&B gibi ritmik müzikler tercih ediyorsa uyumluluk puanı yüksek oluyor, ancak bu geniş bir çevre için sözkonusu değil. Bu adaylar şefkatli olma puanı da yüksekken, nezaket puanları düşük.

Özetle; zeka, açık fikirlilik, merhamet, atılganlık, kibarlık ve politik yönelim, müzik zevklerinin belirleyicisidir ya da tersi.

Bu çalışma, 20 binden fazla katılımcıyı içeren ana araştırmaya katkıda bulunurken kişiliğin müzik zevkini etkilediğini gösteriyor.

Music and Brain Waves
Shutterstock

intelligentliving.co