Jürgen Novotny çürümekte ve pörsümekte olan meyvelerde güzellik arayışına girişti ve ortaya çok iyi bir seri çıktı.

“Güzellikle yüzleştiğimizde hangi duygularla karşılaşırız? Güzellik algısı ile zaman kavramı arasında gerçekten bir bağlantı var mı? Kuru meyvelerden yaptığım yüksek çözünürlüklü taramalara dayanan fotoğraf serim Decent Decay, meyvelerin başlı başına bir güzelliği ortaya çıkardığını çok iyi gösteriyor.”

Jürgen NovotnyInstagramFacebookBehanceTwitter, boredpanda