Atlas international des Nuages (International Cloud Atlas; Internationaler Wolkenatlas), 1896’da Gauthier-Villars ve kızları tarafından Paris, Fransa’da yayınlandı. Bu resimsel atlas, 14 basılı renkli plaka üzerinde 14 resimden oluşuyordu. Metin ve fotoğrafların yer aldığı (kromotipograflar) atlas İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde idi.

Atlas, evrensel bir bulut tanımlama dili sunarak yeni bir çığır açtı ve gelişmekte olan teknolojileri benimsedi; cirrus bulutları üzerindeki sayfa, renkli bir fotoğrafta gösterilen ilk bulut türü oldu.

Aynı İngiliz kimyager Luke Howard’ın (28 Kasım 1772 – 21 Mart 1864) bulutları adlandırıp onları 7 türe ayırarak yaptığı gibi, Uluslararası Bulut Atlası da gökyüzü bilgimizi artırmada büyük bir adımdı.

designyoutrust.com