1923-24 İstanbul’undan Erotik Bir Mecmua Eva Yayınevinden Çıktı

1920’lerin İstanbul’unda yayınlanan erotik dergi ‘’Bin Bir Bûse’’nin bütün sayıları, bu kitapta toplandı. Ünlü romancı ve hikâyeci Mehmed Rauf’un marifetiyle çıkartıldığı kabul edilen mecmua, yazarları meçhul erotik hikâyelerden oluşmaktadır.

Bin Bir Buse; 1920’lerin İstanbul’unda kayınbiraderleri, baldızları, yengeleriyle bir çatı altında yaşayan geniş ailelerin yanlarında çalışan kadınlı erkekli hizmetkârlardan oluşan konak yaşamını, dönemle özdeşleşmiş çay günlerini, alafranga mağazalarını nev-zuhur apartman hayatını ve en önemlisi buralarda yaşanan çetrefilli aşk ve şehvet hikayelerini anlatıyor.

Dönemin edebiyatı ve kültürü hakkında benzersiz bir kaynak niteliği taşıyan, okuruna eşsiz bir deneyim sunan erotik mecmua ‘Bin Bir Bûse’ Eva Yayınevi etiketiyle kitap satan her yerde!

tr_TRTurkish