Useful Charts’dan Matt Baker, yüzlerce ve bazen binlerce yıllık tarihi, kolaylaştırmak amacıyla akış şemalarına dönüştüren yararlı görsel kılavuzlar hazırlıyor. Evolution of the Alphabet adlı poster, alfabenin evriminin yaklaşık 3.800 yılını inceliyor, onu Mısırlı hiyerogliflerden Fenike, erken Yunan ve Latin dönemleri ve son olarak bugün kullandığımız formlara kadar takip ediyor.

Poster, bazı harflerin bin yıl boyunca nispeten de olsa aynı göründüğünü belgelerken U, V ve W gibi harflerin, günümüze kadar orijinine benzer bir gelişim gösterdiğini ortaya koyuyor. Tasarım, dünyanın dört bir yanından 51 farklı yazı sistemini incelenerek Dünya Yazma Sistemleri haritasına göre hazırlandı. Aşağıdaki “Alfabenin Tarihçesi” adlı videoda bu sistemleri ve evrimlerini daha ayrıntılı olarak dinleyebilir ve Baker’ın web sitesinde, Youtube‘da ve Instagram’da daha fazla tarihi gelişim zaman çizelgesini görebilirsiniz.

thisiscolossal.com