“Landmarks” Almanya’nın Ruhr bölgesindeki eski maden çöplüklerinde bulunan mimari sanat objelerinin kavramsal bir dokümantasyonu. Ruhr bölgesi, son 200 yılda sanayileşmeden ve madencilikten önemli ölçüde etkilenmiştir. Kömür yeraltından çıkarılırken kaçınılmaz olarak çevredeki taşlar da çıkarıldı. Bu atık taşların büyük çoğunluğu satılamıyordu ve bu nedenle çoğu atıldı ve düz bir arazide yapay tepeler oluşturdu. Ruhr bölgesinde 250’den fazla yağma yığını var. Yeniden yabanileştirme süreci ve bir dizi sanat enstalasyonunun inşası yoluyla, bu cüruf ve moloz yığınlarından bazıları şaşırtıcı şekilde turistik cazibe merkezleri haline geldi. Bu nedenle birçok kez fotoğraflandılar. Yeni bir bakış açısı sunmak ve birden çok yorumu teşvik etmeyi umarak enstalasyonları gizemli nesneler olarak göstermeye karar veren Swen Bernitx, yapılar heykeller, dev oyuncaklar, mimari modellerden oluşan insan yapımı bir manzarayı bizlere sunuyor.

Landmarks © Swen Bernitz
Landmarks © Swen Bernitz
Landmarks © Swen Bernitz
Landmarks © Swen Bernitz
Landmarks © Swen Bernitz
Landmarks © Swen Bernitz
Landmarks © Swen Bernitz
Landmarks © Swen Bernitz
Landmarks © Swen Bernitz
Landmarks © Swen Bernitz
Landmarks © Swen Bernitz
Landmarks © Swen Bernitz
Landmarks © Swen Bernitz
Landmarks © Swen Bernitz
Landmarks © Swen Bernitz
Landmarks © Swen Bernitz
Landmarks © Swen Bernitz
Landmarks © Swen Bernitz
Landmarks © Swen Bernitz
Landmarks © Swen Bernitz

Swen Bernitz, 1970’de Berlin’de (Doğu) doğdu. Kendi kendini yetiştiren fotoğrafçı, 2008’den beri yapılı çevre, kentsel manzaralar ve modern kentsel gelişim konularında uzun vadeli belgesel projeler üzerinde çalışıyor.

swenbernitz.de

internationalphotomag.com