SALT’tan Yeni E-Yayın ve Çevrimiçi Konuşmalar: Toprağın ve Bedenin Tükenişi “Kurak Topraklar”

SALT Beyoğlu’nda 7 Nisan – 24 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken sergisi, insan eliyle iklim değişikliğinin gıda üretimi ve tüketim alışkanlıklarımızla olan ilişkisini sorgulayan Türkiye’den seçili vaka araştırmalarını bir araya getirdi. Cooking Sections’ın (Daniel Fernández Pascual ve Alon Schwabe) bu proje için hazırladığı Exhausted [Kurak Topraklar] (2021) araştırması toprak ve doğurganlık hikâyelerine atıfla kısırlık krizini ele alıyor. Bu temalar etrafında yürütülen inceleme ve tartışmaların çıktıları e-yayın, web sitesi ve bir dizi konuşma olarak çevrimiçi erişime açıldı.

Yeni E-Yayın

“Bereketli Hilal” bölgesindeki ilk tarım topluluklarından günümüze toprakta ve insan bedeninde kısırlık kavramını çeşitli bakış açılarıyla irdeleyen yazı dizisi, farklı coğrafyalarda doğurganlık ve kısırlığın inşa edilmiş biçimlerinin küresel çapta yinelenen yüzlerini irdeliyor. Exhausted [Kurak Topraklar] araştırması kapsamında e-flux Architecture sitesinde İngilizce dilinde sunulan yazıların Türkçe çevirilerini içeren Kurak Topraklar e-yayınına saltonline.org‘dan ücretsiz erişilebilir. Yayın kapsamında tarihçi ve küratör Rickie Solinger ABD’de ırk ve nüfus politikaları arasındaki ilişkiyi; tasarımcı Calvin Po, Kuzey İrlanda’da sınırların oluşumu sürecinde kolonyal politikaların bedenler ve toprak üzerindeki etkisini; sosyolog Sharmila Rudrappa modernleşme sürecinde Güney Hindistan’da kıtlıklar ve verimlilik artırma politikalarını, akademisyen Rami Zurayk kapitalizme entegrasyon sürecinde Lübnan’da tarımsal peyzajın dönüşümünü; tarihçi Onur İnal Geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminde tarımda verim artırma çabaları ve gübre kullanımını ve akademisyen Elizabeth Hoover, Kuzey Amerika yerlilerinin yerel tohumları koruma yönündeki uğraşlarının kimlik mücadelesi ile olan ilişkisini inceliyor.

Çevrimiçi Konuşmalar

İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken sergisi süresince Exhausted [Kurak Topraklar] sahnesi toplumsal cinsiyet, sosyoloji, tarih ve genetik bilimi alanlarında çalışan konuşmacılar tarafından, toprağın ve insan vücudunun tükenmesine dair farklı anlatılar yaratılması için kullanıldı.Bukapsamda, Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden iktisat tarihçisi Ulaş Karakoç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Gülhan Balsoy ve Cooking Sections’ın enstalasyonda yer alan nesne ve belgeleri tartıştığı sunumlar Kurak Topraklar web sitesindenve SALT Online YouTube kanalından izlenebilir.

Cooking Sections’ın Ekim 2021’de yaptığı söyleşiler ise SALT Online YouTube kanalında Türkçe altyazı seçeneğiyle erişime açıldı: Siyaset bilimci ve antropolog James C. Scott’ın katılımıyla gerçekleştirilen programda yerleşik hayata geçiş ve devletin oluşumu süreçleri tarımsal pratiklerin ışığında soruşturuluyor; sanatçı Lucy Beech ve bilim tarihçisi Tamar Novick söyleşisinde çiftlik hayvanlarında doğurganlığı artırma yöntemleri ve “freemartin” olgusu üzerinden kısırlık konusu tartışılıyor. 

“Kurak Topraklar” Web sitesi

Exhausted araştırması için hazırlanan web sitesinde ise, ilk tarım topluluklarından günümüze toprakta verimliliği artırma ve insan bedeninde doğurganlığı yönetme çabalarına dair nesne ve belgelerin görsel temsillerden bir seçki ile yazı ve konuşma serileri sunuluyor.

görsel: Cooking Sections videosundan ekran görüntüsü

tr_TRTurkish