Her yıl dünya çapında 3.5 milyar insanı beslemek için 100’den fazla ülkede 700 milyon tondan fazla üretilen pirinçüretiminin % 90’ından fazlası Asya’da gerçekleşiyorr. Bunun çevresel etkileri var.Gezegende bulunan 7,7 milyar insanın 2050’ye kadar 9,7’ye yükselmesi bekleniyor, bu da pirinç ihtiyacının artacağı anlamına geliyor.

Ekili alan miktarı azalıyor ve Dünya’daki toprağın yarısı zaten tarımda kullanılıyor. Su kullanımı da artıyor. Dünya’nın %5inden fazlası suyla kaplı,bunun sadece% 2.5’i tatlı su ve bunun %1’inden azı insan kullanımı için erişilebilirdir. Mevcutsuyum yaklaşık %70’i tarım için kullanılmaktadır.

İklim değişikliğiyle birlikte artan gıda talebi ve çiftçiliğin çevre üzerindeki etkisi, gerçek potansiyele sahip yeni bir gıda üretimine ilham verdi: Okyanus Tarımı

Denizde pirinç yetiştirmenin bilimsel yeniliği bir çift genç bilim insanı tarafından düşünüldü. Bitkilerin tuzu tolere etmesi için bir yol tasarladılar.Sonuç, toprak, gübre veya tatlı su gerektirmeyen yüzen okyanus çiftliklerinde yetiştirilen tuza dayanıklı pirinç ideal ürün haline geldi.

Pirinç su yoğunluğu en fazla olan ürünler arasındadır. Dünyanın en popüler yiyecek maddelerinden birini tuzlu suda yetiştirmeyi başararak gezegen üzerindeki olumsuz etkisi önemli ölçüde azaltılabilirdi. Bilim insanları Luke Young ve Rory Hornby bu fikirlerini hayata geçirmek için Agrisea adlı bir şirket kurdular.

Peki, pirincin okyanusta büyümesini nasıl sağladılar? Gen düzenleme yoluyla pirinçte bulunan ve tuz toleransını kontrol eden genlerin ekspresyonunu güçlendirdiler. Bunun için başka hiçbir türden gen eklemediler. Tüm yaptıkları tuzun pirinçten atılmasını, DNA korumasını ve hücresel izolasyonu kontrol eden genleri tanımlamaktı. Sonra, bu genlerin ifadelerini geliştirdiler.

Tasarlanan tohumlar daha sonra modüler bir yüzen okyanus çiftliğine yerleştiriliyor. Bir birim yaklaşık bir 30 santim çapında ve petek şekli sayesinde sayısız tanesi daha büyük bir çiftlik oluşturmak için yan yana sıkıca oturabilir. Çiftlikler statik değil ve büyük bir hava olayının tahmin edilmesi durumunda taşınabilir.

Şirket, ilk pilot çiftliğini 2020 sonuna kadar kuracak ve dünya çapında 2021’e kadar çok sayıda büyük pilot çiftliği kurmayı planlıyorlar. Tohumlar esas olarak okyanus çiftçiliği için tasarlandı, ancak doğrudan tuzlu toprağa da ekilebilir.

KAYNAK