Saint Benoît Lisesi, Sosyal Bilimler Zümresinin projesi olan ”Mübadele: Karşı Kıyı, Aynamız” sergisine 19 Nisan–8 Mayıs 2018 tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. Sergi Lozan Mübadilleri Vakfı’nın katkılarıyla hayata geçirildi

Sergi, onur konuğu, Prof. Dr. Sayın İlber Ortaylı’nın 19 Nisan, saat 18:30’da okulun Silüet Salonu’nda yapacağı konuşmayla açılacak.

”Mübadele: Karşı Kıyı, Aynamız”

Saint Benoît Lisesi, öğrencileri ve Lozan Mübadilleri Vakfı’nın katkılarıyla, ”Mübadele: Karşı Kıyı, Aynamız” isimli bir proje hayata geçirmiştir. Bu proje ve sergi Lozan Antlaşması sonrası yer değiştiren iki toplumun öyküsüdür. Bu projenin amacı, çocuklarımızın bu toprakların hikayelerini unutmamalarını sağlamaktır. Saint Benoît Lisesi öğrencileri, bir yıl boyunca sosyoloji, psikoloji, tarih, coğrafya gibi branş derslerinde ”Mübadale” konusunda çalıştılar ve mübadelenin sosyolojik, psikolojik, tarihsel boyutlarını incelediler. Lozan Mübadilleri Vakfı ile birlikte ”mübadillerle” derinlemesine incelemeler gerçekleştirdiler. Aynı çalışmayı ailesinde mübadil olan öğrenciler, kendi aileleriyle de gerçekleştirdi. Tüm bu çalışmaları içeren kısa bir video sergi açılışında gösterilecektir.