Microsoft, çevresel sürdürülebilirlikle ilgili uzun vadeli planları doğrultusunda 2030’a kadar sıfır atık üreten bir operasyonel sisteme geçiş yapmayı hedefliyor.

Microsoft yaptığı açıklamada, çevresel sürdürülebilirlikle ilgili uzun vadeli planları doğrultusunda 2030’a kadar sıfır atık üreten bir operasyonel sisteme geçiş yapmayı hedeflediğini duyurdu.

Atık üretimini sıfırlamak amacıyla Microsoft Dairesel Merkezleri’ni kurmaya hazırlanan Microsoft, böylece sahip olduğu sunucu ve donanımların yeniden kullanılmasını ve geri dönüşüme dahil edilmesini planlıyor.

Sıfır atık hedefi, Microsoft’un sene başında açıkladığı çevresel sürdürülebilirlik girişiminin üçüncü ayağını oluşturuyor. Çevresel sürdürülebilirlikle ilgili hedeflerini “karbon-su-ekosistem-atık” olarak dört ana başlık altında ele alan şirket; iş ortaklarını, çalışanlarını ve müşterilerini de aynı hedef doğrultusunda çaba göstermeleri için teknolojisiyle destekliyor.

Paketlemede tek kullanımlık plastik devrini kapatıyor

Yapılan artırmalara göre, yıllık olarak ortaya çıkan 300 milyon metrik ton plastik atığın yüzde 50’sini tek kullanımlık plastikler, geri kalan yüzde 50’sini ise paketlemede kullanılan plastikler oluşturuyor. Buradan hareketle ilk olarak 2025 itibarıyla paketleme hattında tek kullanımlık plastik kullanımını sıfıra indirmeyi planlayan Microsoft, aynı zamanda yeni teknolojiler kullanarak atık giderlerini de azaltmayı hedefliyor.

Microsoft Dairesel Merkezleri kuracak

Microsoft yaptığı açıklamada, giderek artan bulut depolama talebine cevap verebilmek amacıyla veri merkezinin ve söz konusu merkeze enerji sağlayan 3 milyon servis sağlayıcı ve bağlantılı donanımın da genişlemesi gerektiğine işaret ediyor.

Ancak günümüzde ortalama ömrü 5 sene kadar olan bu merkezlerin aynı zamanda dünyada artış gösteren e-atık problemine sebep olan etmenler arasında gösteriliyor. Atık üretimini sıfırlama hedefi doğrultusunda Microsoft Dairesel Merkezleri’ni kurmaya hazırlanan Microsoft, böylece sahip olduğu sunucu ve donanımların yeni amaçlarla kullanılmasını ve geri dönüşüme dahil edilmesini planlıyor. Microsoft Dairesel Merkezler öncelikle yeni ve büyük bir ana veri merkezinin kampüslerinde yer alacak ve daha sonra mevcut merkezlere eklenecek.

Yeniden kullanımı 90’a çıkaracak

Sunucuların ömrünü uzatmaya yardımcı olması ve üretilecek atık miktarını minimize etmesi beklenen Microsoft Dairesel Merkezleri’nde makine öğrenmesi kullanılarak kullanım süresi dolmuş sunucu ve donanımlar tespit edilebilecek ve yeniden kullanılabilecek parçalar ayrılacak. Böylece sökme, takma, yeniden kullanma ve geri dönüşüme kazandırma gibi süreçler etkin olarak yürütülerek yeni nesil ekipmanların sürdürülebilir hale getirilmesine de katkı sağlanacak. Pilot uygulama sonucunda lojistik giderleri düşürerek karbon emisyonunu da azalttığı belirtilen Microsoft Dairesel Merkezleri’nin 2025 sonuna kadar sunucuların ve ekipmanların yeniden kullanımını yüzde 90 oranında artırması bekleniyor.

teknolojioku.com