1963’teki bir depremle yıkılan Makedonya’nın başkenti, parçalanma döneminin ardından yeniden inşa edildi. Japonya’nın Kenzō Tange liderliğindeki uluslararası mimarlardan oluşan bir ekip, 20. Yüzyılın dünyada en güçlü mimari ifadelerinden birini yaratmıştı. Bu mimari, Blue Crow Media tarafından üretilen bir Üsküp haritasında yer aldı.

Modernist Üsküp Haritası, Ana Ivanovska Deskova, Vladimir Deskov, Jovan Ivanovski ve Ljubica Slavkoviç tarafından hazırlandı. Fotoğraf çalışması ise Vazo Amanito’ya ait.

Fotoğraf: Makedonya Bilim ve Sanat Akademisi (mimar Boris Čipan, 1976)

Üsküp Merkez Postanesi (Janko Konstantinov, 1974)

Nikola Karev Lisesi (Janko Konstantinov, 1968)

İkinci dünya savaşı anıtı (Aleksandar Nikoljski ve Vladimir Pota)

Üsküp Saint Cyril ve Methodius Üniversitesi (Marko Mušič, 1974)

Orce Nikolov Lisesi (Nikola Bogacev ve Aleksandar Smilevski, 1969)

Tren istasyonu (Kenzō Tange)

Üsküp Merkez Postanesi: Aşama 1 (Janko Konstantinov, 1974)

 

designyoutrust.com