Konuşma: Oktay Özel Türkiye’de Aile Arşivleri ve Tarihyazımındaki Yeri

Konuşma: Oktay Özel

Türkiye’de Aile Arşivleri ve Tarihyazımındaki Yeri

9 Aralık Çarşamba, 19.00

SALT Online YouTube Kanalı

Tarihçi Oktay Özel, 20. yüzyılda Türkiye’de yürütülen araştırmalarda yer verilmeyen veya görmezden gelinen aile arşivlerinin tarihyazımındaki yerini değerlendirecek. Osmanlı coğrafyasında özellikle 1890’lardan itibaren her kesimden okuryazar insanın kaleme aldığı günlük, mektup ve hatıratlardan biriktirilen fotoğraf, kartpostal ve fotokartlara, bu çok çeşitli ve içeriği zengin malzemeye dayalı tarihçilik yapmanın ve beşerî bilim üretmenin olanaklarına odaklanacak.

Köpe ailesinin arşiviyle hazırlanan İmparatorluklar Arasında, Sınırlar Ötesinde sergisi paralelindeki programda Özel, 20 yıldır birer birer ortaya çıkan ve “son Osmanlılar” ile Cumhuriyetin ilk kuşağının aramızdan ayrılmasıyla çoğu sahipsiz kalan aile arşivlerinin tarihyazımına nasıl eklemlenebileceği sorusunu tartışmaya açacak. Köpe arşivinin nitelikleriyle kimi ayrıksı yanları ve öneminin de inceleneceği konuşma (Türkçe), SALT Online YouTube kanalından yayımlanacak.

Oktay Özel Hacettepe, Manchester ve Bilkent üniversitelerinde dersler verdi. Köylülük, Celâlilik, eşkiyalık bağlamında nüfus hareketleri, şiddet, yerinden olma, göç ve iskân politikaları konulu araştırmaları bulunan Özel ayrıca, biyografi, aile arşivleri ve buluntu görsel malzemeler üzerinden tarihyazımı ve beşerî bilim pratiklerine yoğunlaşıyor.

Görsel:

Antoine, Charles ve Eugène Köpe Topçu Kışlası’nın talim yerinde, Taksim, İstanbul, 1908

Antoine Köpe Arşivi (Elizabeth Childress izniyle)

tr_TRTurkish