Dünyada yaklaşık 2,2 milyar insan güvenli içme suyu hizmetlerine erişemiyor. Bunun yaşam için gerekli bir elementin yüzde 71’ini kapladığı bir gezegende gerçekleşmesi üzerine herkes düşünmeli. Bu büyük bir çelişki ve belki de insanlığın geleceğinde karşılaşacağı en kritik sorulardan biri,  “Okyanusların deniz suyunun içme suyuna nasıl çevrileceği,” olacak.  Cevap ise Kenya’nın Somali sınırına yakın küçük bir kasabada olabilir.

Bu yeni güneş enerjili su arıtma tesisi, GivePower adlı STK tarafından finanse edildi. Pilot uygulama, Kenya’daki küçük bir balıkçı kasabası olan Kiunga sakinlerinin yaşamlarını çoktan iyileştirdi ve teknoloji Haiti ve Kolombiya’dan başlamak üzere Dünya’nın diğer bölgelerine de yayılacak.

UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından iki aydan daha az  bir süre önce yayınlanan bir rapora göre, dünyadaki her üç kişiden birinin içme suyuna erişimi yok. Sahra altı Afrika’da koşullar daha da kötü. Bu nedenle, bölge Hint Okyanusu’nun tuzlu suyunu temiz içme suyuna dönüştüren ilk güneş enerjisi santrali sistemini kurmak için seçildi ve 2018’den beri proje üstünde çalışılıyor.

Tipik bir tuz giderme tesisi olan yer yüksek miktarda enerji tüketiyor ve işlem pahalı ve söz konusu enerjiyi üretmek ve dağıtmak için yeterli tesisleri olan bu alanda çalışabilirdi. STK, bu sorunları 50 kilovat enerji üretebilen güneş panelleri, depolama için yüksek performanslı Tesla pilleri ve günde 24 saat çalışan iki su pompası içeren “güneş enerjili su çiftlikleri” adı verilen bir teknolojiyi kullanarak çözdü.

Sistem, günde 35 bin insan için içme suyu üretebiliyor. Ayrıca, GivePower’a göre, su kalitesi tipik bir tuzdan arındırma tesisinden daha iyi. Ayrıca, normalde suyun tuzdan arınması sıradan ortaya çıkan hayvanlara ve bitkilere zararlı olan, olumsuz çevresel etkiye sahip tuzlu artıklar ve kirletici maddeler bu işlemde söz konusu değil.

kaynak