İllüstrasyonun popüler konularından biri olan modern yaşamın tasvirini en iyi yapanlardan biri olan Steve Cutts’ın çalışmalarına aşağıda göz atabilirsiniz.

1
2

steve cutts

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

designyoutrust.com