H. Haluk Erdem’in “Antik Anadolu’dan Cumhuriyet’e Felsefe Mirası” kitabı, Nobel Kültür etiketiyle yayımlandı

Antik Anadolu`nun evrensel düzeyde dünya felsefe mirasına katkısı, Milet Okulu filozlarının düşünceleriyle başlar. Olayları mitlerle açıklama çabası, yerini felsefe ve bilime bırakmıştır. Düşüncede meydana gelen bu devrimsel dönüşümün etkileri bugün bile görülebilir. Klasik Yunan felsefesinden önce Anadolu, felsefi bilgi birikiminin doğuşuna ve gelişimine tanıklık etmektedir. Demokrasiden bilimsel gelişmeye, eleştirel düşünceden doğru yaşamanın kılavuzluğuna kadar pek çok noktada bu birikimden öğreneceklerimiz var. Anadolu kültür coğrafyasına etkilerini bildiğimiz Hoca Ahmed Yesevi ve Yusuf Has Hacib, Orta Asya Türk düşüncesinin en önemli felsefe mirasını temsil etmektedir. Kitapta; Cumhuriyet Dönemi düşünürlerinden Ziya Gökalp, Hasan-Âli Yücel, Hilmi Ziya Ülken, Takiyettin Mengüşoğlu, Uluğ Nutku, Vehbi Hacıkadiroğlu`nun görüşleri yer almakta, Türk düşüncesinde hümanizm konusuna değinilmektedir.

Antik Anadolu’dan Cumhuriyet’e Felsefe Mirası

Yazar: H. Haluk Erdem

Yayınevi: Nobel Kültür

tr_TRTurkish