Güney Kore, otomobil ihtiyacını ortadan kaldırmak için 35 milyar dolarlık bir şehir inşa ediyor

Songdo (Güney Kore) Uluslararası Bölgesi’nde (IBD) yaşayanlar için işe giderken, çocuklarını okula götürürken ya da yiyecek satmak için alışveriş yaptıklarında, araba kullanmak isteğe bağlıdır.

In Songdo City, South Korea, Gale International is building the International Business District (IBD) on reclaimed land along the Yellow Sea.

fotoğraf: Consenti Associates

Çünkü 35 milyar dolarlık bölge otomobil ihtiyacını ortadan kaldırmak için tasarlandı. IBD’nin arkasındaki geliştirici olan Gale International’ın başkanı Stan Gale, 2002’de başlayan proje kapsamında özel araçlar yerine otobüs, metro ve bisiklet gibi toplu taşımacılığa öncelik verildiğini söyledi. 2020 yılına kadar tamamlanması planlanan ilçe, bittiğinde yaklaşık 930 bin kilometrekare büyüklüğünde olacak. IBD’nin planına aşağıda göz atabilirsiniz.

From the first planning stage, the developers aimed to make the district eco-friendly. One strategy was designing the area to reduce the need for cars.

fotoğraf: Gale International

İlk planlama aşamasından itibaren, geliştiriciler ilçenin çevre dostu olmasını amaçladı. Araç ihtiyacını azaltmak için alan tasarlamak için strateji geliştirdiler. 

BD features a mixed-use urban plan, meaning its retail, office space, parks, medical facilities, and schools are all close to housing. Most non-residential buildings are walking distance from everything else.

fotoğraf: Gale International

BD’nin planı her şeyin bir arada olacağı şekilde yapılmış. Konutların hepsi dükkanlara, ofis alanına, parklara, tıbbi tesislere ve okullara yakın.

Fifteen miles of bike lanes go through the district, connecting to a larger 90-mile network in Songdo City.

fotoğraf: reuters

İlçede 15 millik bir bisiklet yolu ve var bu yol Songdo şehrinde 90 millik daha büyük bir ağa bağlanıyor.

Around 40% of the area is reserved for green space (about double that of New York City), which also encourages residents to walk, Gale said.

fotoğraf: Gale International

Bölgenin %40’ı yeşil alan oluyor ve bunun yaşayanları yürümeye teşvik etmesi amaçlanıyor.

The IBD is one part of a larger development, called the Incheon Free Economic Zone in Songdo City, spearheaded by the South Korean government.

fotoğraf: reuters

IBD, aynı zamanda, Güney Kore hükümetinin destekledği Songdo Şehrindeki Incheon Free Economic Zone adlı daha büyük bir projenin parçası.

Another perk of living in the district: there are no trash trucks. Instead, a pneumatic tube system sucks the trash from chutes in residential buildings to a central sorting facility in seconds. There, it's either turned into energy or recycled.

fotoğraf: Gale International

Bölgede çöp kamyonu yok. Bunun yerine, bir pnömatik tüp sistemi çöpleri, binalarındaki kanallardan saniyeler içinde merkezi bir tasnif tesisine gönderiyor. Çöpler orada, ya enerji ya da geri dönüşümlü hale geliyor.

Songdo City produces a third fewer greenhouse gases compared to another city of the same size.

 

fotoğraf: Gale International

Songdo City, aynı büyüklükte başka bir şehrin üçte biri kadar sera gazı üretiyor.

 

kaynak: businessinsider.com

 

 

 

 

tr_TRTurkish