Jatayu Dünya Merkezi’ndeki dünyanın en büyük kuş heykeli, Trivandrum’dan Kuzeye 50 kilometre uzaklıktaki Kerala’da bulunan Hindistan’ın yeni cazibe merkezlerinden biri. Rajiv Anchal’ın 10 yıllık bir çalışmayla yarattığı bu şahaser, Kadınların güvenliği ve özsaygı temalarını temsil ediyor.  Jatayu, insan ve diğer canlıların birbirlerine değer verdiği bir dönemi sembolize ediyor.

designyoutrust.com