Drone’lar yakında doğal afetler gerçekleşmek üzereyken uyarı niteliğinde haberler verebilir. Araştırmacılar, afetlere erken uyarı sağlamak için drone ağı kullanan bir iletişim sistemi geliştirdiler. Dronlar ayrıca, geleneksel altyapı dağıldığında insanları çevrimiçi tutan bir WiFi erişim noktası da oluşturabilir.

Bu dron’lar nispeten ucuz olmalı ve bazı profesyonel drone’lardan daha az maliyetli olmalıdır. Drone’lar birçok uyarı sistemlerinden daha dayanıklıdır. Nehir izleme istasyonları taşkınlarda ve diğer doğal felaketlerde sık sık çöktüğünde, dronlar şarjları olduğu sürece kaosun üzerinde uçabilirler ve duruma ilişkin veri sağlayabilirler.

Bu projenin, birçok araştırma projesinin aksine, zaten bir müşterisi var. Vietnam Afet Yönetim Otoritesi, ektrem hava durumunu incelemek ve acil durum hizmetleriyle iletişim kurmak için drone ağını seçti. Diğer ülkelerin projeyi takip edip etmediği ise belli değil.

engadget.com