Dario Brentin ve Dejan Zec tarafından kaleme alınan Sport in Socialist Yugoslavia isimli kitap, Sport in the Global Society – Historical Perspectives serisi kapsamında basılı kopya olarak 8 Ekim’de yayımlanıyor. Bu kitap, orijinal olarak Uluslararası Spor Tarihi Dergisi’nin özel bir sayısı olarak yayınlanmıştı.

Sosyalist Yugoslavya’da sporun tarihi, ülkenin sosyal, kültürel ve politik dönüşümlerini incelemek için özel bir mercektir. Spor, sosyal hayatın en popüler ve ilgi çekici kültürel fenomenlerinden biri olarak sunulmaktadır. Spor, sosyalist dönemin sosyal dinamiklerini somutlaştırdı ve Yugoslav halkının gündelik yaşamına dair meseleleri gözler önüne serdi. Sonuçta spor, ülkenin kaderiyle iç içe geçmiş vaziyetteydi. Bu kitap, sosyalist Yugoslavya projesine hizmet eden sporun sayısız sosyal işlevine bir giriş niteliğinde.

Kitap, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, Yugoslav komünistleri için sporun Yugoslavya’nın fiziki ve boş zaman kültürünün oluşturulmasında nasıl önemli olduğunu, Yugoslav sosyalizminin ideolojik çelişkilerinin giderek daha belirgin hale geldiği bir sosyal alanın yanı sıra Kardeşlik ve Birlik ve Bağlantısızlık Hareketin ideolojik üstünlüğünü savunan uluslararası bir tanıtım aracı haline geldiğini gösteriyor.

Kitaptaki bölümler, Yugoslav sporunu tanımlayan süreçlerin mevcut bilgisini genişletmekte ve 1945 ile 1991 yılları arasında sosyalist Yugoslavya’nın anlayışına, daha ince ayrıntılar içeren katkıda bulunmaktadır.

Dario Brentin, Avusturya Graz Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi Profesörüdür ve uzmanlığı Yugoslav bölgesi.

Dejan Zec, Fransa’da Grenoble in Ecole de Management’da ve Sırbistan Belgrad Üniversitesi’nde doktora yapmış bir araştırmacıdır.