Çocuğunuzu erken yaşta yogaya başlatmak için 10 sebep

Yazan: Selen Sipahi

Çocuk yogası, yetişkin yogasında olduğu gibi, çocuğa bedensel, ruhsal, zihinsel fayda sağlayan, kişisel disiplini ve kendini tanımayı, doğru nefes ve gevşeme tekniklerini şarkılar, oyunlar ve hikâyelerle birleştirip çeşitli yaş gruplarına göre uyarlanan bir yoga çeşitlidir.

  • Çocukların immün (bağışıklık) sisteminden sorumlu olan timüs bezi 8 yaşından itibaren gerilemeye başlar. Onun yerini lenf nodları ve dalak alır. Yoga yapan çocuklar, hücresel seviyedeki immün yetmezlik hastalıklarından, astım, alerjik reaksiyonlar, artrit, kanser gibi hastalıklardan korunmuş olur. Yoga hayatı boyunca kişinin immün cevabının güçlü olmasını sağlar.
  • Alveol sayısı 8 yaşına kadar artar, bu yaştan sonra alveoller sadece boyut olarak büyür. Bu yaşa kadar yapılan çeşitli nefes teknikleri ile kalp, damar ve solunum sistemleri eğitilir. Bu da hastalıklara direnç gösterme açısından çok önemlidir.
  • Hipofiz bezi tüm endokrin bezler üzerinde etkisi olan pineal bez (epifiz) 8 yaşında gerilemeye başlar.8 yaşından itibaren hipofiz bezinin üreme hormonları üzerindeki etkisi artar ve puberte (çocukluktan erişkinliğe geçiş süreci) başlar. Yoga yapan çocuklarda puberteye giriş gecikir (günümüzde hormonal olarak puberteye giriş yaşı 5’e kadar düşmüştür.) Böylece çocuk duygusal, fizyolojik ve psikolojik olarak hazır olduğunda puberteye girer.
  • Konsantrasyonları artar.
  • Hayal güçlerini geliştirerek kendilerini ifade etmeye yardımcı olur.
  • Bedensel, duygusal, zihinsel ve çevresel farkındalıkları artar.
  • Dengeli ve sağlıklı ilişkiler kurarlar ve geliştirirler.
  • Kendilerini ve çevrelerini inceleyerek keşfetmeyi ve farkına varmayı öğrenirler.
  • Yarışma stresi olmadan arkadaşlarıyla sosyalleşerek iyi vakit geçirmeyi sağlar.
  • Doğa, hayvan ve bazı şekilleri taklit edilerek, bazen de şarkılar eşliğinde uygulandığı için çok eğlencelidir.

Dünya Sağlık Örgütü, pozitif sağlık durumunu şöyle açıklamaktadır: “Sadece bir hastalığın ya da rahatsızlığın olup olmaması değil, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal olarak tamamıyla iyi olma hali.” Yoga da pozitif sağlığa bu dört ana açıdan yaklaşır. Çocuklar için de yoganın faydalarını bu açılardan incelenebilir.

tr_TRTurkish