Cevdet Kudret’in Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserlerinden alınan metinlerle hazırladığı Örneklerle Edebiyat Bilgileri, Prof. Dr. Handan İnci’nin sunuşuyla Kapı Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tek cilt halinde sunulan kitap birbirini tamamlayan iki ana bölüme ayrılıyor: “Anlatım Yolları ve Anlatım Çeşitleri” ile “Edebiyat Akımları ve Edebiyat Türleri”. İlk başlığın altında nazım ve nesir üzerine genel bilgiler veriliyor; nazım türünün öğeleri, aruz ve hece ölçekleri, uyak türleri, halk ve divan edebiyatı nazım biçimleri örneklerle anlatılıyor. İkinci bölümde de aynı yöntemle tarihsel süreç içinde “Edebiyat Akımları” ve “Edebiyat Türleri” hakkında geniş bilgi veriliyor.

​Kudret, bu bilgileri aktarırken Dede Korkut’tan Homeros’a, Karacaoğlan’dan Shakespeare’e, Fuzulî’den Baudelaire’e, Ahmet Mithat’tan Sartre’a kadar sayılamayacak kadar çok yazar, düşünür ve şairden nazım/nesir olarak çeşitli edebiyat ve düşünce ürünlerinden yararlanıyor.

 

artfulliving