Sanatçının son dönem yapıtlarının yer aldığı sergi 16 Ocak – 2 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

Damla Özdemir, son dönemde çoğunlukla yaşadığı aidiyet duygusundaki boşluğa, çevresinde yaşanan olayların sahteliğine ve kadının toplumdaki sosyo-kültürel konumuna odaklanıyor. Sanatçı, tüm bu kavramları kendi pratiğinde sorgulamaya
açıyor. Bu sorgulama çerçevesinde, Özdemir ait olma hissine yeniden ulaşabilmek için İspanya’ya 2 sene içinde farklı zamanlarda yolculuklar gerçekleştiriyor. Bu süreçte, Malaga, Cadiz ve Madrid’de sergiler yapıyor, aynı zamanda da Malaga’daki
bir galeri tarafından temsil ediliyor.

Seyahatlerin sonucunda sanatçının aidiyetlik hissi yeniden oluşmaya başlasa da sanatçı Türkiye’den de tam anlamıyla kopamadığını belirtiyor. Bu süreçte sanatçı, İspanya ve Türkiye arasında, arada kalmış olmanın yarattığı karmaşık durumlar ile
birlikte, hayatını idame ettirebilmek için “geçici çare” arayışlarına giriyor.

Seyahatleri sırasında birçok şehir gezen Özdemir, bir kadın olarak yapmış olduğu gözlemler sonucunda ortaya çıkan kaygı ve düşüncelerini, dijital, analog ve tekniğini kendisinin geliştirdiği çok boyutlu kolajlarıyla ifade ediyor. Sanatçı, üretimlerinde teknik açıdan estetik olarak yarattığı farklılık ve anlatım diliyle
de çarpıcı bir görsellik sunuyor. Yapıtlarında genellikle kullandığı belirsiz ya da gerçeküstü mekânlar ve bu mekânlara yerleştirdiği kültleşmiş kadın figürlerini büyük bir ustalıkla harmanlayarak, ataerkil toplumlardaki kadın figürünün sosyal yapı içinde yer edinememesini de ironik bir üslup ile eleştirel olarak sunuyor.

Damla Özdemir’in Madrid’deki son kişisel sergisinden sonra, güncel sorgulamaları ve arayışlarından doğan “Geçici Çare” isimli beşinci kişisel sergisi 2 Mart’a kadar Büyükdere35 Kültür Sanat Platformu’nda görülebilir.