Avrupa’nın endemik ağaçlarının nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Yakın zamanda Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) biyoçeşitlilik üzerine yatığı bir değerlendirmeye göre tedirgin edici azalma üç ana faktörün bir araya gelmesinden kaynaklanıyor: sorunlu istilacı türler, kütük ve odun hasadı ve de kentsel yayılımdan kaynaklı ormansızlaşma.

IUCN’in Avrupa Kırmızı Listesi’ne göre, kıta Avrupası’ndaki 454 türden gezegende başka hiçbir yerde bulunmayan 265 Avrupa ağaç türü var ve bunun da 252’si 28 Avrupa Birliği üye devletlerinde bulunuyor. Bunlardan 168 tür (% 42) neslinin tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya.

Avrupa ağaçlarını olumsuz yönde etkileyen durumlar, orman ve ormanlık alanların yönetimindeki değişiklikleri içeriyor. Daha da belirgin olan nedenler ise orman yangını, arazi terki, tarımsal bozulma, hayvancılık ve hatta turizm kaynaklı ekosistem değişiklikleri. Ancak en büyük üç tehlike istilacı türler, ormansızlaşma ve kentsel gelişme.

 IUCN

foroğraf:  Noël Zia Lee

inhabitat.com