WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından plastik atıklar konusunda hazırlanan rapora göre Akdeniz ‘plastik denizi’ olma riskiyle karşı karşıya. Akdeniz’e en çok plastik atık ise Türkiye’den atılıyor.

Rapora göre Akdeniz’deki atıkların yüzde 95’ini plastik madde. Akdeniz’de 1 kilometrekarede 5 milimetreden küçük 1 milyon 250 bin plastik parça bulunurken, plastik atıkla beslenen 134 tür deniz canlısı var.

Plastik atıkların çoğu biyoçözünür olmadığı için yüzlerce hatta binlerce yıl kalıyor. Bunlardan sigara izmariti, denizde beş yıl süreyle çözünmeden kalıyor. Bu süre plastik torba için 20 yıl, plastik bardak için 50 yıl ve misina için 600 yıl.

Rapora göre Avrupa, Çin’den sonra dünyada en fazla plastik üretilen bölge. Burada üretilen 27 milyon ton plastiğin sadece üçte biri dönüştürülebiliyor.

Akdeniz’e en çok plastik atık ise Türkiye’den atılıyor (günde 144 ton). Daha sonra İspanya (126 ton), İtalya (90 ton), Mısır (77 ton) ve Fransa (66 ton) geliyor. Akdeniz kıyılarını ziyaret eden turistler ise atıkların her yıl yüzde 40 artmasına neden oluyor.

kapak fotoğrafı: WWF

Diken