Bristol Üniversitesi’nde görev yapan dilbilimci Dr. Gerard Cheshire, yalnızca 2 haftalık bir çalışma ile dünyanın en gizemli metinlerinden biri olarak kabul edilen Voynich kodunu deşifre etmeyi başardı

Dilbilimci Cheshire, metnin kodeksini çözmek için yanal düşünme yöntemlerini ve dil inceliklerini kullandı.

Cheshire’ın çalışması, Voynich elyazmasında cinsellik, kadınların düşünce yapısı ve ebeveyn olma gibi konuların işlendiğini ortaya koydu. Buna göre Voynich elyazması, dönemin Katolik ve Roman pagan inançları doğrultusunda kaleme alınan ve 15’inci yüzyıla ait olan bir kitap.

1401-1458 yılları arası yaşayan Kraliçe Maria’nın da bahsedildiği Voynich elyazmasında fiziksel arınma, ruhsal aydınlanma gibi konular da işlenmiş

Kitapta yer alan harita benzeri bir çizimde, Tiren Denizi’nde meydana gelen yanardağ patlaması sebebiyle Aragon Kraliçesi önderliğinde gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları tasvir ediliyor.

Metin ayrıca diller tarihi ve dilbilimi açısından da önem arz ediyor. Günümüzün Roma kökenli dilleri olan Portekizce, Fransızca, İtalyanca, Katalan dili, Galli dili, Rumence gibi dillerin öncesine dayanan ilk proto-Roman dil olması da bu metni ayrı bir yere koyuyor.

Voynich elyazmasında yer alan bazı semboller, coğrafik olarak farklı tasvir edildiği için çok sayıda uzman metinleri deşifre etmekte zorluk yaşıyordu.

Orta Çağ döneminde Akdeniz’de yaygın olarak konuşulan dil, resmi belgelerde nadir olarak kaleme alınıyordu.

Voynich elyazması, 1912 yılında Polonyalı kitap tüccarı Wilfrid M Voynich tarafından bulundu.

Voynich elyazmasını inceleyen uzmanlar yazının gerçek olduğunu ve 15’inci yüzyıla ait olduğunu tespit etti.

Yazın bugüne kadar Alan Turing gibi ünlü şifre bilimciler tarafından incelense de Voynich elyazmasının içeriği günümüze kadar tam anlamıyla anlaşılamamıştı.

1404 ilâ 1438 yılları arasında yazıldığı düşülen Voynich elyazması, bu sebeple dünyanın en gizemli yazını olarak da kabul ediliyor.

kültür servisi