Yer yüzünün türler açısından en zengin yeri olan yağmur ormanları belki de dünyadaki en önemli karasal ekosistemdir. Dünya yüzeyinin yalnızca yaklaşık yüzde sekizini kaplayan tropikal yağmur ormanları, gezegendeki hayvan ve bitki türlerinin yarısından fazlasını içerir. Bu habitatların muazzam biyolojik çeşitliliği sayesinde dünyadaki en ilgi çekici canlılardan bazılarına ev sahipliği yapıyorlar. Yılanlardan yunuslara ve ipek maymunlarına kadar benzersiz beş yağmur ormanı sakinine göz atın:

Okapi

A brown okapi with striped white and brown legs standing in front of a stone wall reaching its face toward green vegetation
NNehring / Getty Images

Amazon Nehir Yunusu

A river dolphin with its head out of water and its pink mouth open floating in a river
guentermanaus / Shutterstock

Cassowary

A blue, red, and white headed female Cassowary standing in tall green grass cass
Neil Tackaberry / Flickr / CC BY-ND 2.0

Marmoset

A brown female marmoset with white tufts of fur on either side of her head holding her babies
Photo taken by Leonardo Costa Farias / Getty Images

Siamang

A brown Siamang with its balloon-like throat pouch with its arms in the air and its mouth open as if screaming
Suneko / Flickr / CC BY-SA 2.0