Martin Chambi, Peru Andlarının ilk fotoğrafçıları arasındaydı ve Cuzco’nun önde gelen portre ressamıydı. Chambi 1920’de bir fotoğraf stüdyosu açtı. Aynı zaman bir Quechua olarak da Kızılderililerin yaşamlarını ve Andlar’daki İnka kültürü mirasını, manzaraları, Machu Picchu kalıntılarını ve yerel halkın geleneklerini belgelemek görevini üstlenmeyi seçti.

Champi’nin eserleri iki bölüme ayrılabilir: özel stüdyo çekimleri ve açık hava portreleri. Bunun dışında da özel ilgi alanı olarak yerli nüfusun belgesel fotoğrafçılığı, Cusco’dan şehir manzarası ve arkeolojik buluntular. Çalışmaları Peru’da olduğu kadar Latin Amerika fotoğrafçılık tarihinin de öncüsüdür.

desigyoutrust.com