İngiltere’nin elektrik üretimi son 24 yılın en düşük seviyesine gerilerken yenilenebilir enerjide rekor artış yaşandı. Bu artıştaki en büyük pay, yıllık yüzde 16’lık yükselişle rüzgâr enerjisine ait.

CarbonBrief tarafından hazırlanan rapora göre, yenilenebilir enerjinin üretimdeki payı da artmaya devam etti ve bir rekor kırarak yüzde 33’e ulaştı. Güneş ve biyokütledeki artış da azımsanmayacak kadar yüksek.

2018 yılında ayrıca fosil yakıtların payı şimdiye kadarki en düşük seviyesine gerileyerek elektrik üretiminin yüzde 46’sını karşıladı. Doğalgaz fiyatlarındaki artışa rağmen kömürden elektrik üretiminde düşüş yaşandı.

Rapora göre fosil yakıtların 2018 yılında elektrik üretimindeki payı tüm zamanların en düşük seviyesinde gerçekleşerek%46 oldu. Kömürden elektrik üretiminin, doğalgaz fiyatlarındaki yükselişe cevaben artmasının beklenmesine rağmen düşüş eğilimi devam etti. Kömürden üretim 17 TWh (toplam üretimin %5’i) ile bir önceki yıla göre %25 düşüş gösterirken Doğalgazdan üretim ise132 TWh (toplam üretimin %39’u) ile bir önceki yıla göre %4 düşüş gösterdi.

2018 yılında elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı 2017’deki yüzde 29 seviyesinden yüzde 33’e yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Yenilenebilir kaynaklardan üretimde ise 2005 yılına kıyasla 95 TWh artış yaşandı.

Yenilenenilir enerjinin sektör bazındaki elektrik üretimindeki payı ise şu şekilde gerçekleşti:

  • Rüzgâr enerjisinden üretim: 58 TWh (toplam üretimin %17’si), bir önceki yıla göre %16 artış.
  • Güneş enerjisinden üretim: 13 TWh (toplam üretimin %4’ü), bir önceki yıla göre %11 artış.
  • Biyokütleden üretim: 36 TWh (toplam üretimin %11’i), bir önceki yıla göre %13 artış.
  • Nükleer enerjiden üretim: 65 TWh (toplam üretimin %19’u), bir önceki yıla göre %7 düşüş.

İngiltere’de elektrik üretiminde düşüş yaşanırken, bir yandan da temiz enerji kaynaklarına önemli ölçüde bir geçiş oldu; 2018 yılında düşük karbonlu kaynakların toplam kaynaklara oranı %53’e ulaştı.

Raporun İngilizce tam metnine bu bağlantı üzerinden erişebilirsiniz

(Yeşil Gazete)