İnsanlar, 18. yüzyılın başından beri, Antrim bölgesinde yaşanan tuhaf bir manzarayı hayranlıkla izlemek için Kuzey İrlanda sahiline akın ediyor. Bilim ve teknolojide önce, görünüşüne dair efsane ve hikâyelerle alan, çekici bir yer haline geldi. Sütunlar, 1986’da UNESCO, Dünya Mirası Listesine girdi ve 1987’de Royal Geographic Society tarafından geniş çapta tanıtılmaya başladı ve ziyaretçi akını katlanarak arttı.

Image Credit: artjom83/Flickr
artjom83/Flickr

Bölgede, 0.7 km²’lik bir alana yayılmış yaklaşık 40 bin birbirine bağlı bazalt sütun bulunuyor. Sütunlar volkanik lavdan yapılmış ve tahminlere göre yaklaşık 60 milyon yıl önce ortaya çıkmış.

Image Credit: artjom83/Flickr
artjom83/Flickr

Jeolojik oluşumun doğuşu, neredeyse efsanevi görünümü kadar ilginç. Erken Tersiyerde, Paleocene dönemde, Antrim Bölgesinin yavaş ve sessiz günleri, yoğun bir volkanik aktiviteyle yok oldu. Akkor haldeki bazalt kayaları sedimanter oluşumlardaki çatlaklardan kademeli olarak sızarak tüm sahil şeridinde geniş bir lav platosu oluşturmuş. Sütunların boyutunu belirleyense lavın soğuma hızı.

Image Credit: Ty/Flickr
Ty/Flickr
Image Credit:Rachel Preuit/Flickr
Rachel Preuit/Flickr
Image Credit: Rob Peters/Flickr
Rob Peters/Flickr

kapak görseli::Ty/Flickr

unusualplaces.org