Otonom Yayıncılık, Franco “Bifo” Berardi’nin “Kahramanlık Patolojisi: Toplu Katliam ve İntihar” çalışmasını Nalan Kurunç çevirisi ile okurla buluşturdu.

Bu kitapta yazar, intihar ya da toplu katliam biçiminde vuku bulan ve ‘kahramanlık’ adına yapılan ölüm gösterilerinin “fanatizm, saldırganlık ve savaş pratiklerinin ürettiği birer trajedi” haline geldiğini belirtiyor. İtalyan otonomcu gelenek içinden gelen Marksist kuramcı Franco “Bifo” Berardi’nin “Kahramanlık Patolojisi: Toplu Katliam ve İntihar” çalışması Otonom Yayıncılık’tan çıktı.

Nalan Kurunç’un Türkçeleştirdiği kitap, okuru, kahramanlık fikri ve bunun günümüzdeki tezahürleri üzerine düşünmeye davet ediyor.

Antik ve modern çağlardaki kahramanlıkla “finans kapitalizm çağındaki” kahramanlık arasındaki ayrımı yakalamanın önemine vurgu yapan yazar, bu ayrım ile kahramanlığın günümüzde nasıl bir patolojiye dönüştüğünü görebileceğimize dikkat çekiyor.

“Kapitalizmin ‘nihilizm krallığı’nda yeşeren günümüz kahramanlığı, gösteri ve gerçeklik arasındaki ayrımı ortadan kaldırarak bir patolojiye dönüşür” diyen yazar, intihar ya da toplu katliam biçiminde vuku bulan ve ‘kahramanlık’ adına yapılan ölüm gösterilerinin “fanatizm, saldırganlık ve savaş pratiklerinin ürettiği birer trajedi” haline geldiğini belirtiyor ve ekliyor: “Şimdi ve buraya, tam da yaşamın gerçekliğine yerleşen kahramanlığın yerini, simülasyon makineleriyle sonsuzca çoğaltılabilen kahramanlık imgeleri alır.”