Güney Etiyopya’da, Omo Vadisi’nin derinliklerine giderseniz yaklaşık 50 bin kişiden oluşan bir grup olan “Daasanach” olarak bilinen yarı göçebe kabileyi bulursunuz. Orijinal topraklarının ellerinden alınıp satılmasının bir yan etkisi olarak son 50 yılda, geçimlerini sağlamak için tarıma bağımlı hale geldiler. Bugün kabilenin farklı üyeleri, bitki yetiştirmek ve ailelerini desteklemek için ideal bir alan olan Omo Nehri yakınında ve çevresinde bulunan ceplerde yaşıyor. Eric Lafforgue, birkaç yılını Daasanach’ı belgelemek ve fotoğraflamakla geçiren bir Fransız seyahat fotoğrafçısı. Deneyimleri sırasında, topluluğun kendi içinde ilginç bir gelişme gösterdiğini gördü: modern zaman ürünlerinin atıklarını değerlendirme ve onları çekici hale getirme.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

designyoutrust.com